Mari (Türkmenistan) İçme Suyu Arıtma Tesisi

Tasarım & Danışmanlık Hizmetleri

Q: 18.000 m3/gün Türbidite: 16.000 mg/lt

Lüleburgaz- Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İşlerinin Projelendirilmesi

Fizibilite raporunun hazırlanması ve 582 hektarlık alanın atık su şebekesinin – yağmursuyu şebekesinin içme suyu şebekesinin – elektrik şebekesinin- telekomünikasyon ağının – atık su arıtma tesisinin tasarlanması projesi

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirilmesi

112 hektar ve 187 hektar olmak üzere iki bölgenin fizibilite raporunun hazırlanması ve altyapı projelerinin yapılması, atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi.

Aksaray Belediyesi 364 km. Atıksu Ağının ve 24 Adet Pompa İstasyonunun Projelendirilmesi

İnece (Kırklareli) Atık Su Arıtma Tesisi Mühendislik & İnşaat İşi

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım ve Danışmanlık İşleri

Q: 12.000 M3/DAY (E.P: 65.000)

KOI: 48.000 kg/gün - BOI:24.000 kg/gün TKN:960 kg/gün - P :240 kg/gün

Ankara Devlet Su İşleri Bala Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım & Müşavirlik Hizmetleri

Q: 3.000 m3/gün (E.P : 26.000 )

KOI: 1.300 kg/gün - BOI:910 kg/gün TKN:156 kg/gün - P :26 kg/gün