Kalite Politikamız

  • İhale aşamasında ve işlerin gerçekleştirilmesi aşamasında Müşterinin beklentilerini Sözleşmenin gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmek;
  • Kusursuz Ürün ve Hizmetlerin Proje gerekliliklerine uygun olarak zamanında, bütçe dahilinde ve hatasız bir şekilde temin edilmesi;
  • İnşa edilen tesisin tüm unsurlarının geçerli Teknik Özellikler, Kodlar ve Yönetmeliklere uygun olarak Tasarlanmasını, Tedarik Edilmesini, İncelenmesini ve Test Edilmesini sağlamak;
  • Çalışanlarımızın hata kaynaklarını ortadan kaldırmak ve / veya en aza indirmek amacıyla yeterliliklerini, katılımlarını, Kalite bilincini ve motivasyonlarını artırmaları için çaba sarfetmek;
  • Müşterimizin tüm Kalite değerlerine uyum sağlamak ve bunları Tedarikçilerimiz ve Taşeronlarımızla paylaşmak.

İsg Politikamız

  • Tüm Tamga çalışanlarının sağlık ve güvenliğini en öncelikli konu olarak ele almak;
  • Tüm yönetimde sağlık ve güvenlik düşünce yapısının oluşması;
  • Tüm çalışanlara saygı duyulduğu ve değer verildiği bir şirket kültürünü teşvik etmek;
  • Temel bir yönetim sorumluluğu olarak personel eğitimini ve yetkinliğini teşvik etmek;
  • Çalışanlar olarak, şirkete, çalışanlara, müşterilere ve tedarikçilere sadakat ve saygı göstermek.